CierpkaWoda

14 tekstów – auto­rem jest Cier­pka­Woda.

Rac­je są głodo­we, praw­da syci. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lipca 2019, 23:06

Rac­je można podzielić,
prawdę pomnożyć.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lipca 2019, 23:05

* * *

* * *

wszys­tko się dało po­wypędzać:
złość gniew- choć świata pół w nim to­nie.
Lecz Je­go nie da się przegonić,
trzy­ma kur­czo­wo za me dłonie.

wszys­tko odeszło jak niepyszne:
nadzieja z wiarą i ra­dością.
A On je­dy­ny trwa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 lipca 2019, 21:48

Człowiek nig­dy nie będzie świ­nią.
Ma w so­bie za mało pokory.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 lipca 2019, 21:29

By­wa, że głowa bo­li od cudzej aureoli.. 

myśl dnia z 9 lipca 2019 roku
zebrała 13 fiszek • 8 lipca 2019, 11:12

Praw­dy bro­nić nie trze­ba.
Stać za nią należy.
Praw­da bro­ni się sa­ma, dopóki się w nią wierzy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 lipca 2019, 21:54

Szcze­ra pochwała jest jak ser­deczne przytulenie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lipca 2019, 21:51

Wyob­raźnia przeszkadza tyl­ko wte­dy, gdy jej nie ma. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 czerwca 2019, 22:17

Jes­tem ujęta między wierszami.
Poez­ja samotności.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 czerwca 2019, 18:24

* * *

* * *

uwiel­biam ciche po­ran­ki
gdy tyl­ko kos śpiewa
coś o mnie, do mnie
nieudol­nie
składa skrzydła do lo­tu,
a może na amen...

budzę się pra­wie
choć sen jeszcze trwa
ty i ja, bez cenzu­ry
bez głębi, bez dna
błękit­ne morze spoj­rzeń
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 czerwca 2019, 09:45

CierpkaWoda

Informuję, że z dniem dzisiejszym 26.07.2014 wszystkie moje dane personalne i fotografie, filmy treści pisane, itd. są obiektami moich praw autor­skich (zgodnie z Konwencją Berneńską). W celu komercyjnego wykorzystania wszystkich, wyżej wymienionych obiektów praw autorskich, w każdym konkretnym przypadku wymagana jest moja pisemna zgoda ! Wioletta Bogatek

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

CierpkaWoda

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 lipca 2019, 06:17zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Racje są głodo­we, praw­da [...]

15 lipca 2019, 23:06CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Racje są głodo­we, praw­da [...]

15 lipca 2019, 23:05CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Racje można podzielić, prawdę pom­nożyć..  

15 lipca 2019, 22:42CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna ideal­ny to sa­miec [...]

15 lipca 2019, 20:09yestem sko­men­to­wał tek­st * * * wszys­tko się [...]

15 lipca 2019, 12:35CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st * * * wszys­tko się [...]

15 lipca 2019, 00:03yestem sko­men­to­wał tek­st * * * wszys­tko się [...]

14 lipca 2019, 14:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st * * * wszys­tko się [...]

14 lipca 2019, 09:20CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st * * * wszys­tko się [...]

14 lipca 2019, 09:19CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st > naj­pierw trze­ba ująć [...]